آخرین خبرها

تعرفه اینترنت Wireless – ADSL

سرویس 128_یک ماه با محدودیت حجمی 2 گیگابایت -11000 تومان

سرویس 128_یک ماه با محدودیت حجمی 3 گیگابایت -14000 تومان

سرویس 128_سه ماه با محدودیت حجمی 6 گیگابایت – 27000 تومان

سرویس 128_سه ماه با محدودیت حجمی 12 گیگابایت- 41000 تومان

سرویس 128_شش ماه با محدودیت حجمی 6 گیگابایت – 35000 تومان

سرویس 128_شش ماه با محدودیت حجمی 12گیگابایت – 55000 تومان

سرویس 128_شش ماه با محدودیت حجمی 20 گیگابایت – 72000 تومان

سرویس 512_یک ماه با محدودیت حجمی 2 گیگابایت -14000 تومان

سرویس 512_یک ماه با محدودیت حجمی 4 گیگابایت -19000 تومان

سرویس 512_یک ماه با محدودیت حجمی 10 گیگابایت -34000 تومان

سرویس 512_سه ماه با محدودیت حجمی 8 گیگابایت -42000 تومان

سرویس 512_سه ماه با محدودیت حجمی 12 گیگابایت -52000 تومان

سرویس 512_سه ماه با محدودیت حجمی 30 گیگابایت -98000 تومان

سرویس 512_شش ماه با محدودیت حجمی 12 گیگابایت -78000 تومان

سرویس 512_شش ماه با محدودیت حجمی 30 گیگابایت -136000 تومان

سرویس 512_شش ماه با محدودیت حجمی 60 گیگابایت -199000 تومان

سرویس 1024_یک ماه با محدودیت حجمی 2 گیگابایت -18000 تومان

سرویس 1024_یک ماه با محدودیت حجمی 4 گیگابایت – 18000 تومان

سرویس 1024_یک ماه با محدودیت حجمی 10 گیگابایت -44000 تومان

سرویس 1024_سه ماه با محدودیت حجمی 8 گیگابایت -53000 تومان

سرویس 1024_سه ماه با محدودیت حجمی 12 گیگابایت -68000 تومان

سرویس 1024_سه ماه با محدودیت حجمی 30 گیگابایت -119000 تومان

سرویس 1024_شش ماه با محدودیت حجمی 14 گیگابایت -97000 تومان

سرویس 1024_شش ماه با محدودیت حجمی 30 گیگابایت -149000 تومان

سرویس 1024_شش ماه با محدودیت حجمی 60 گیگابایت -239000 تومان

سرویس 2048_یک ماه با محدودیت حجمی 2 گیگابایت -21000تومان

سرویس 2048_یک ماه با محدودیت حجمی 4 گیگابایت -29000تومان

سرویس 2048_یک ماه با محدودیت حجمی 10 گیگابایت -53000تومان

سرویس 2048_سه ماه با محدودیت حجمی 9 گیگابایت -69000تومان

سرویس 2048_سه ماه با محدودیت حجمی 12 گیگابایت -82000تومان

سرویس 2048_سه ماه با محدودیت حجمی 30 گیگابایت -134000تومان

سرویس 2048_شش ماه با محدودیت حجمی 16 گیگابایت -125000تومان

سرویس 2048_شش ماه با محدودیت حجمی 30 گیگابایت -169000تومان

سرویس 2048_شش ماه با محدودیت حجمی 60 گیگابایت -259000تومان

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>